E - Tahsilat

Ticaret ve Şirket Hukuku

Ticaret Hukuku

 • Sigorta Hukuku.
 • Deniz ticareti
 • Kara ticareti
 • Ticari ve her türlü sözleşmelerin akdi, Sözleşmeler Hukuku, Ünvan Haksız rekabet davaları
 • Marka ve patent hakkına tecavüz davaları
 • Türk Patent Enstitü kararlarına karşı iptal, hükümsüzlük davaları
 • Telif hakkına tecavüzün giderilmesi ve tazminat davaları

Şirketler Hukuku

 • Anonim ve Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması,
 • Şirket Kuruluşları,
 • Adi Ortaklıklar,
 • Şirket Satın Almaları ve Şirket Birleşmeleri,
 • Rekabet Hukuku,
 • Haksız fillerden doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Alacak davaları,
 • Tazminat davaları
Yukarı kaydır