E - Tahsilat

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk davalarının başında yer alan gayrimenkul hukuku, Gayrimenkuller ile doğan haklarınızı korumak adına oluşturulmuştur. Erşah Hukuk Bürosu olarak biz de siz müşterilerimizin haklarını korumak ve düzenlemek adına tüm yasal arabuluculuk ve danışmanlık hizmetini vermekteyiz.

  • Tespit davaları,
  • Müdahalenin Men’i davaları,
  • Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davası,
  • Ortaklığın giderilmesi davaları,
  • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, Cebri tescil davaları,
  • Geçit hakkı kurulması davası,
  • Şufa (önalım) davaları,
  • Ecri misil davaları,
  • Tapu iptal davaları,
  • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları,
Yukarı kaydır