E - Tahsilat

Miras Hukuku

Miras Hukuku

 • Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek, miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası,
 • Veraset Davası ( veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali),
 • Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları,
 • Terekenin taksimi davası,
 • Miras ortaklığından kaynaklı İzaleyi şüyu davaları,
 • Miras sözleşmesinden doğan davalar,
 • Tenkis davası,
 • Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası,
 • Miras sebebiyle istihkak davası,
 • Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası,
 • Mirasın reddine dair davalar.
Yukarı kaydır