E - Tahsilat

Arabuluculuk Hizmeti

Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk hizmetleri; genel anlamda uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan, taraflar arasındaki uyuşmazlıkları ve anlaşmazlıkları dava dışında çözmeye ve taraflar arasında anlaşma sağlamaya yönelik olarak bağımsız ve tarafsız üçüncü bir kişi yani arabulucu tarafından yürütülen gizlik, eşitlik ve gönüllülük ilkelerine dayanan bir müzakere sürecidir. Kendi içerisinde birden fazla alana ayrılan Arabuluculuk Hizmetinin başlıca maddeleri şunlardır;

  • Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk
  • İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
  • Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
  • Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
  • Aile Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
  • İnşaat Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

ARABULUCU KİMDİR

Arabulucu; aralarında ihtilaf olan tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak amacıyla iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, gerektiğinde çözüm önerileri sunan ve bu amaçla uzmanlık eğitimini aldığı teknikleri kullanan tarafsız ve bağımsız kişidir.

ARABULUCULUK SÜRECİ

Arabuluculuk iradi bir süreçtir. Arabuluculuk görüşmeleri sırasında tarafların birbirlerine sundukları bilgi ve belgeler ile sürece yönelik çözüm önerilerinin gizli tutulması zorunludur. Taraflar, sürecin tamamında eşit haklara sahiptir.

ARABULUCULUK ÜCRETİ

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk ücretini eşit olarak öderler. Taraflar, uyuşmazlık konusunun parayla ölçülebilmesi ve anlaşma olması halinde %6 oranında ücret öder. Ücret tarifesine göre uyuşmazlığa konu miktar arttıkça bu oran kademeli olarak düşer.
Yukarı kaydır