E - Tahsilat

Aile Hukuku

Aile Hukuku

 • Nişanın bozulmasından kaynaklı maddi, manevi tazminat davaları,
 • Evlenme işleminin tamamlanmasına dair davalar ( evlenme koşulları, iddet müddetinin kaldırılması davaları,
 • Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar,
 • Boşanma davaları,
 • Ailenin korunmasına dair kanun gereği davalar,
 • Mal paylaşımından kaynaklı danışmanlık hizmeti ve davalar ( Mal rejimine ilişkin sözleşme hazırlama, tedbirler,
 • Katkı payı alacağının dava öncesi hesaplanması hususunda danışmanlık hizmeti, aile konutu şerhi vs. olmak üzere),
 • Velayet ve şahsi münasebet tesisi talepli davalar,
 • Çocuk için iştirak nafakası davaları ( nafaka talebi, nafakanın arttırılması davası, nafakanın indirilmesi davası vs.),
 • Eş yararına nafaka ( tedbir nafakası, yoksulluk nafakası),
 • Aile konutunun eşlerden birine tashihi davası,
 • Yardım Nafakası davaları,
 • Soy bağının kurulması davaları ( soy bağının reddi davası, tanıma ve babalık davaları),
 • Evlat Edinmeden kaynaklı davalar.

KİŞİLER HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

 • Kişilere kayyım ve vasi atanması, hacir altına almak talepli veya iptali hususundaki davalar,
 • İsim üzerindeki hakkın korunması davaları,
 • İsim düzeltme davaları,
 • Gaiplik kararı alınması davası,
 • Cinsiyet değişikliği davası,
 • Şahsiyete yönelik yapılan saldırılar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları.

TANIMA VE TENFİZ DAVALARI

 • Yabancı mahkemelerden alınmış kararların Türk mahkemelerince tanınması ve tenfizi
Yukarı kaydır